Holstein Global czyli patrząc w przyszłość

0
596
Holsteiner Fohlen

Nowa holsztyńska księga stadna „Holstein Global” jest traktowana na równi z tradycyjną holsztyńską księgą stadną. Dzięki temu klacze innych ras niż holsztyńska oraz ogiery i ich potomstwo wywodzące się z różnych „kombinacji krwi”, mogą wziąć udział w programie hodowlanym Związku Holsztyńskiego.

Księga stadna „Holstein Global” dla klaczy:

Jeżeli klacz pochodzi z księgi stadnej zarejestrowanej w WBFSH, ujętej w statucie Holsztyńskiego Związku Hodowców Koni, wtedy może zostać przedstawiona do rejestracji w księdze „Holstein Global”. Będzie to możliwe w wyznaczonych miejscach na terenie Szlezwika-Holsztynu oraz w całych Niemczech jak również poza granicami tego kraju.

Potomstwo tych klaczy:

Potomstwo tych klaczy, a więc następne pokolenie, zostanie wpisane do księgi „Holstein Global”. Musi jednak spełnić pewien warunek, a mianowicie pochodzić po ogierze wpisanym do księgi stadnej ogierów Holsztyńskiego Związku Hodowców Koni. Takie źrebięta, jako 50% konie holsztyńskie zostaną wpisane do holsztyńskiej księgi stadnej i otrzymają holsztyńskie świadectwo pochodzenia. W ten sposób, zarejestrowane źrebięta, jako trzyletnie klacze mogą być wpisane do tradycyjnej holsztyńskiej księgi stadnej, a młode ogiery mają prawo zostać przedstawione do preselekcji poprzedzającej uznawanie ogierów w Neumünster (körung).

Księga stadna „Holstein Global” dla ogierów:

Co najmniej trzyletni ogier może zostać na podstawie wniosku złożonego do Holsztyńskiego Związku Hodowców Koni wpisany do księgi stadnej „Holstein Global” jeżeli jest uznany przez księgę stadną zarejestrowaną w WBFSH ujętą w statucie Holsztyńskiego Związku Hodowców Koni oraz jest do takowej księgi wpisany i poddany został próbie dzielności adekwatnej do jego wieku.

Potomstwo tych ogierów:

Potomstwo tych ogierów zostanie wpisane do księgi stadnej „Holstein Global” pod warunkiem, że pochodzi ono od klaczy wpisanej do tradycyjnej holsztyńskiej księgi stadnej. Źrebięta takie otrzymają holsztyńskie świadectwo pochodzenia. Podobnie jak w przypadku klaczy tak i tu, zarówno męskie jak i żeńskie potomstwo z takiego skojarzenia podlega dalszej selekcji hodowlanej na równych prawach z „tradycyjnymi” końmi holsztyńskimi.

Informacje dotyczące hodowli koni holsztyńskich:

Rejestracji klaczy hodowlanych dokonujemy w wyznaczonych do tego celu punktach zbornych lub, na wniosek hodowcy, u niego w stajni. Na terenie Szlezwika-Holsztynu rejestracja odbywa się w maju, natomiast w pozostałych okręgach hodowlanych od końca czerwca do września. Dokładne terminy i formularze zgłoszeniowe znajdują się na naszej stronie internetowej www.holsteiner-verband.de

Rejestracja źrebiąt:

Fakt urodzenia źrebięcia proszę zgłosić do Holsztyńskiego Związku Hodowców Koni poprzez formularz zgłoszeniowy (świadectwo krycia wydane przez właściciela ogiera). Po przyjęciu zgłoszenia otrzymają Państwo wszystkie niezbędne formularze konieczne do przedstawienia źrebięcia do rejestracji na premiowaniu źrebiąt lub rejestracji w Waszej stajni.
Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.holsteiner-verband.de

Wszelkie pytania dotyczące możliwości rejestracji klaczy, ogierów i źrebiąt można kierować do zespołu Holsztyńskiego Związku Hodowców Koni dzwoniąc do Kiloni pod nr +49 (0) 431 305996-0 lub przesłać nam kopię świadectwa pochodzenia.
Ogiery „Holstein Global”, Bettina Mathiszyk
email: matthiszyk@holsteiner-verband.de
Klacze „Holstein Global”, dr Stefanie Bergmann
email: bergmann@holsteiner-verband.de


Tabela kojarzeń (opracowanie własne na podstawie materiału Związku Holsztyńskiego)
  • źrebię (Holstein Global): rejestracja w księdze stadnej „Holstein Global” z oryginalnym holsztyńskim świadectwem pochodzenia
  • 3-letnia klacz (Holstein Global): rejestracja w I księdze stadnej dla klaczy, możliwa kwalifikacja do elitarnego czempionatu klaczy w Elmshorn
  • 2,5-letnie ogiery (Holstein Global): możliwość przedstawienia na preselekcji do głównego uznawania ogierów w Neumünster

Tekst: Holsteiner Verband, tłumaczenie: Henryk Soboń, opracowanie: HolsteinerNews.com, fot.: Oliwia Chmielewska