Oficjalny komunikat Związku Holsztyńskiego dotyczący odwołanej rejestracji klaczy i źrebiąt w Nowym Tomyślu 28.08.2019

0
2064

Po odwołaniu corocznej rejestracji klaczy i źrebiąt holsztyńskich w Nowym Tomyślu, Związek Holsztyński wydał następujące oświadczenie:

Rejestracja klaczy i źrebiąt Związku Holsztyńskiego w Nowym Tomyślu w Polsce w dniu 28.08.2019r. niestety musi zostać odwołana z powodu zagrożenia epidemią EVA.

Z tego samego powodu rejestracje na terenie gospodarstw również nie są możliwe. Dlatego Związek Holsztyński oferuje w tej wyjątkowej sytuacji możliwość rejestracji źrebiąt przez lekarza weterynarii:
Proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:
Rejestracja źrebiąt
Prosimy o przesłanie następujących zdjęć:
Prawa strona
Lewa strona
Głowa – Powyżej linii wzroku
Pysk
Przednie nogi widziane od tyłu
Tylne nogi widziane od tyłu
Kopia karty graficzno-opisowej (Prämierungskarte)
Karta graficzno-opisowa musi być podpisana i opieczętowana przez lekarza weterynarii. Prosimy o przesłanie nam (wolf@holsteiner-verband.de) zdjęć i wypełnionej karty graficzno-opisowej najpierw pocztą elektroniczną, abyśmy mogli potwierdzić poprawność. Następnie prosimy o przesłanie karty do nas:

Holsteiner Verband
Steenbeker Weg 151
24106 Kiel
Niemcy

Prosimy o przesyłanie danych jednego konia w jednym emailu (1 email = 1 zestaw danych ze zdjęciami i kopią karty graficzno-opisowej).
W przypadku niezbędnej bonitacji klaczy i wpisania do ksiąg hodowlanych, proszę indywidualny kontakt emialowy z panią Katarzyną Wolf (wolf@holsteiner-verband.de).
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze Związkiem Holsztyńskim w Kilonii (
wolf@holsteiner-verband.de i bergmann@holsteiner-verband.de).

Tekst: Holsteiner Verband, opracowanie: HolsteinerNews.com, fot. Oliwia Chmielewska